KING of the WING

    Project born in 2004. It is gathering of kitewing riders. Main aim is to have fun, ride, learn a develop new trick, film and make photos you can enjoy...    Projekt vznikol v roku 2004. Je to stretnutie kitewingových jazdcov. Hlavným cieľom je užívať si, jazdiť, naučiť sa a vymýšlať nové triky, filmovať a robiť fotografie ktoré sa budú páčiť ....

Subscribe to RSS Feed
 
Blog Summary Widget